Noc kostelů 2021

Kostel sv. Františka z Assisi, Tanvald

Za spolek Zachraňme tanvaldské kostely, z.s., Římskokatolickou farnost Tanvald i Město Tanvald Vás srdečně zvu na Noc kostelů, která proběhne tento pátek 28. 5. 2021.

Otevřou se Vám oba tanvaldské kostely a na Šumburku proběhne od 19:00 zahajovací koncert Tanvaldského hudebního jara - BARDOLINO. Pojďme společně za znovuzrozenou kulturou, za historií a architekturou nebo jen zapálit svíčku za zemřelé…

Více: https://www.nockostelu.cz/kostel/4764/.

Letáky: 

Přikládám Vám text k letošní noci kostelů a jejímu mottu od P. Mgr. Ing. Michala Němečka:

Význam motta Noci kostelů 2021

Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří. Žalm 104,20

Když člověk vyrazí na Noc kostelů, očekává otevřený chrám, zajímavý výklad... Ale letos je řeč také o lese a zvířatech. Proč? Mottem letošní Noci kostelů je dvacátý verš ze Žalmu 104: „Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří.“ 
Jde o píseň starou více jak dva a půl tisíce let, která překrásně zpívá o stvoření světa, které Bůh učinil, aby člověk dostal prostor k životu. Žalm vlastně vychází z popisu stvoření v sedmi dnech, jak ho zaznamenává kniha Genesis 1. V ní se autor popisu vůbec netrápí poznatky vědy posledních několika století. Zpívá hymnus, který vykresluje Boha jako dárce prostoru života. Teprve na konec stvoření se na scéně objeví člověk, aby byl obrazem či stínem Boha na zemi. Má ji tedy spravovat a chránit. 
Člověk dostává velké pravomoci vůči zemi. Ovšem i zde jsou hranice, jak se zmiňuje Žalm 104. Slunce a měsíc vymezují člověku rámec, který nemůže sám nastavovat – čas! Přichází nejen den, v němž člověk koná svoji činnost, ale také noc jako moment, kdy se člověk musí ukrýt do bezpečí, a noci vládnou šelmy. Noc je čas, který nepatří člověku. Ale žalmista probouzí důležité vědomí: i šelmy a noc jsou pod mocí Boží. Celé stvoření, i to, které se člověku jeví jako nebezpečné, je závislé na Bohu. Proto se Noc stane velkým tématem vzkříšení.
Ne náhodou se zde zmiňujeme o stvoření. Letošní Noc kostelů si předsevzala spojit otevřené kostely s velmi širokým pojmem životního prostředí. Nejde jen o přírodu, ale o celý prostor, který utváří lidský život. I kostel spolutvoří prostředí našich životů. Jeho věže ukazují k nebi, bohoslužba vyslovuje pokornou modlitbu... Moudrý člověk vnímá svět jako celek a chová se k němu s plným respektem a úctou.  

MDDr. Daniela Šebestová

Místostarostka města Tanvald


Vytvořeno 24.5.2021 7:26:42 - aktualizováno 24.5.2021 7:39:20 | přečteno 357x | radek.reif
load