Větrný mlýn Světlík

Větrný mlýn Světlík je jedním z největších dochovaných větrných mlýnů v České republice.

Je vůbec jediným mlýnem holandského typu s dochovaným technickým vybavením v Čechách. Mohutná stavba mlýna a zejména jeho pětilistá vrtule mlýna jsou unikátní jak co do charakteru, tak velikosti. Je zároveň technickou a kulturní památkou zapsanou v seznamu památek.


Horní Podluží

Horní Podluží, 407 57

Technické památky
památky spojené s řemeslem
load